ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อขอรับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

9 มิ.ย. 2565      35 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

เชิญชวนผู้ประกอบการและชุมชนท่องเที่ยว ที่มีความประสงค์ขอรับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน จำนวน 4 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานการบริการสปาอาเซียน มาตรฐานอาเซียนโฮมสเตย์อาเซียน มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะอาเซียน และมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนอาเซียน รายละเอียดตามเอกสารแนบ