ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบพัฒนาจ.....   5 ส.ค. 2565 26 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลข่าวสารสา.....   7 ม.ค. 2565 117 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการและบริหารงานทั่.....   7 ม.ค. 2565 105 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานช่วยเหล.....   7 ม.ค. 2565 103 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างจัดทำป้ายโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬาเพื่อมวลชน จำนวน .....   7 ม.ค. 2565 114 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างจัดทำ ป้ายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา งาน นมัสการ.....   7 ม.ค. 2565 134 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและการประชาส.....   7 ม.ค. 2565 82 ครั้ง