ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขออนุมัติจ้างเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศ ไป-.....   23 มี.ค 2564 42 ครั้ง
ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกวดผู้ชนะเสนอราคา โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 .....   23 มี.ค 2564 59 ครั้ง
ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกวดผู้ชนะเสนอราคา โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 .....   23 มี.ค 2564 48 ครั้ง
ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขท.....   23 มี.ค 2564 95 ครั้ง
ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (งบ.....   22 ธ.ค. 2563 170 ครั้ง
ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกวดราคาโครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์และส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวชุมชน.....   9 ก.ค. 2561 616 ครั้ง